1-5

1. Višebojni test
Pred vama treba da se nalazi lista riječi napisanih različitim bojama. Pokušajte da naglas kažete boju kojom je reč napisana. Kada stignete do kraja, ponovite sve obrnutim redosledom. U početku će biti teško, jer se dijelovi odgovorni za percepciju teksta i percepciju boja nalaze u različitim hemisferama mozga. Korisni efekti: Ova vežba pomaže u sprečavanju Alchajmerove bolesti.
2. Tabela sa brojevima
Koncentrišite se na broj 19 koji se nalazi u centru kvadrata. Vaš cilj je da pronađete broj 1, a zatim i preostale brojeve rastućim redosledom, fiksirajuči pogled na svaki. Kasnije, možete nacrtati i sopstvenu tablu čije ćete brojeve pisati nasumićno. Ova vježba povećava prijem i brzinu obrade informacija i razvija periferni vid.
2
3. Gestovi prstiju
Prste desne ruke postavite tako da formiraju znak „mir“ (podignite dva prsta) a prste leve ruke tako da formiraju znak „ok” (pokažite nulu). Onda promenite raspored prstiju tako da sada leva ruka pokazuje „mir“, a desna „ok“. Ponovite nekoliko puta. Na kraju uradite vježbu sa obije ruke odjednom. Ova vježba pažnju i razvija sposobnost da se brzo prebacite sa jednog zadatka na drugi.
4. Pisanje sa obe ruke
Ovu su vježbu vjerovatno mnogi pokušali, onda i sami znate koliko ona zahtjeva. Za ovu vježbu, potrebno vam je dva lista papira i dvije olovke. Počnite da crtate geometrijske oblike sa obije ruke odjednom. Takođe možete pisati slova ili riječi. Sinhrono pisanje uči vaš mozak da istovremeno obavlja više zadataka, jer se stimulišu obije hemisfere.